KLAUZULA INFORMACYJNA

POJĘCIA:

 1. Administrator – IMPERIO NIERUCHOMOŚCI Anna Olszanicka z siedzibą w Myślenicach
  (32-400) przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22/23, NIP: 6812073239, REGON: 381485054;
 2. Klient – Zleceniodawca, osoba, która udostępnia dane osobowe w celu pozyskania informacji o usłudze, zawarcia umowy lub będąca stroną umowy o zarządzanie/administrowanie nieruchomością;
 3. Umowa – umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością zawarta z Klientem- Zleceniodawcą;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za pozyskiwanie, gromadzenie
  i przetwarzanie,  jest IMPERIO NIERUCHOMOŚCI Anna Olszanicka z siedzibą w Myślenicach (32-400) przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22/23)
 2. Wszelkie wniosku lub pytania dot. woli z skorzystania z przysługujących Państwu praw proszę kierować na adres olszanicka@imperio.com.pl .
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 4. Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych lub jej dane są niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną.

 

CELE i PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane w celu:

 1. Udzielnie odpowiedzi na zapytania kierowane drogą telefoniczną oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej IMPERIO NIERUCHOMOŚCI – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z klientem  oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;
 2. Podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa potrzeb oferty usług Administratora – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;
 3. Realizacja umów zawartych z Administratorem – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 4. Przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji, na który Klient wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert i warunków handlowych – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług.

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. W zależności od rodzaju Umowy lub uzyskanej zgody na przetwarzanie danych, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail i nr telefonu.
 2. Administrator nie zbiera i nie przetwarza danych wrażliwych tj. biometrycznych, genetycznych, dot. zdrowia, poglądów politycznych i religijnych, pochodzenia rasowego.
 3. Administrator nie gromadzi świadomie danych dzieci poniżej 16 roku życia. Zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyrazi opiekun prawny.

 

ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poza Administratorem przetwarzane dane osobowe przekazywane są osobom trzecim jedynie, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia.
 2. Dane nie są przekazywane innym odbiorcom w celach nie związanych z wykonaniem Umowy bez zgody Klienta.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy
  i ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
 2. Dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
 4. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów ze strony Klienta dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych.

 

PRAWA KLIENTA

W każdej chwili Klient ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania/ zmiany swoich danych osobowych;
 • usunięcia lub ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W sytuacji chęci wycofania zgody sugeruje się w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który Klient otrzymuje treści. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że Klient nie będzie otrzymywać informacji o usłudze. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Klientowi praw, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

 

PLIKI „COOKIES”

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu IMPERIO z siedzibą pod adresem 32-400 Myślenice, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22/23.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4.  „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies 

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.